Dec 20, 2013

60 let Ribiške zveze Slovenije

Na skupščini 20. decembra1953 so se ribiška društva povezale v Zvezo ribiških društev Slovenije, ki predstavlja predhodnico današnje krovne organizacije slovenskih ribičev.
V Ribiču letnik 1953 je zapisano:

Ustanovljena je Zveza ribiških društev Slovenije

V razvoju slovenskega športnega ribištva bo 22. december 1953 važen mejnik. tega dne so izvoljeni delegati vseh ribiških društev v Sloveniji ustanovili svoj republiški, predstavniški in delovni organ - Zvezo ribiških društev Slovenije.
naloge, ki jih bo prevzela novoustanovljena Zveza, so za uspešen razvoj in napredek ribištva v Sloveniji velikega pomena. Zveza bo združevala osnovne organizacije slovenskih športnih ribičev v homogeno celoto, jim organizacijsko in strokovno pomagala pri delu za napredek ribištva, zastopala pred pristojnimi forumi njihove skupne interese, skrbela, da se bodo spoštovali in pravilno izvajali obstoječi predpisi o ribištvu, zlasti pa še krepila enotnost naših vrst v borbi za skupne interese ter dosledno onemogočala sejanje razdora, frakcionaštva in drugih nezdravih pojavov, ki bi lahko zavrli napredek slovenskega ribištva.

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks