Dec 5, 2013

Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2013

V dvorani Državnega sveta RS je 3.12.2013 ob 10.00 potekala podelitev plaket Državnega sveta RS najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2013. Med prejmniki je bil tudi predstavnik RZS, Peter Solar.

Peter Solar je član Ribiške družine Šempeter od 1.1.1982. Začetki njegovega delovanja v okviru ribiške organizacije so bili glede na poklic povezani s sodelovanjem pri disciplinskih in odškodninskih postopkih, kot tajnik, član upravnega odbora in podpredsednik ribiške družine se je in se še vedno ukvarja predvsem s pravno problematiko – od internih aktov, urejanja najemnih razmerij, do vključevanja v različne upravne in sodne postopke.

Zaradi angažiranega odnosa so ga leta 2006 predlagali in izvolili za predsednika Zveze ribiških družin Celje, kjer že drugi mandat organizira delo in povezuje aktivnosti ribičev med devetimi RD iz savinjskega ribiškega območja in sotelskega ribiške okoliša. Leta 2006 je postal tudi član upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije, kjer je že v tretjem mandatu aktiven predvsem na pravnem področju, za katerega je kot član UO tudi odgovoren. Kot član delovne skupine je sodeloval pri pripravi večine podzakonskih aktov, ki jih je predvidel v letu 2006 sprejet Zakon o sladkovodnem ribištvu. Veliko znanja, truda in naporov je posvetil tudi pripravi vladnega programa upravljanja rib, ki kot strateški dokument na področju sladkovodnega ribištva, žal po sedmih letih še vedno ni sprejet. Ves čas je tudi na vseh nivojih delovanja aktivno vpet v različne oblike usposabljanja in preverjanja znanja ribičev.

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks