Sep 9, 2021

Ribiška usposabljanja in obvezen pogoj PCT

Spoštovana vodstva RD in ZRD,

skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (št. 00725-80/2021, EVA 2021-2711-0166, Ljubljana, dne 4. septembra 2021, dostopen na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2833/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2) je pogoj PCT obvezen za vse slušatelje in predavatelje na osnovnih in višjih oblikah usposabljanja v ribištvu. 

 Kandidat, ki ne bo imel ustreznih potrdil o prebolevnosti, potrdil o cepljenju ali potrdil o negativnem testiranju na za bolezen COVID-19, se ne bo mogel udeležiti predavanj oz. izpitov ob zaključkih usposabljanja. Vsak kandidat je dolžan pokazati zgoraj navedena dokazila vodji usposabljanja ali  prvemu predavatelju na usposabljanju. Ta potem vpiše vrsto dokazila v seznam sodelujočih. Za morebitno ponarejanje dokazil PCT odgovarja kandidat sam.

 

Lep pozdrav.

 

Djordje VUČKOVIĆ l.r.                                                                 dr. Miroslav ŽABERL,

Predsednik KUR RZS                                                                    predsednik

                                                                                                  Ribiške zveze Slovenije

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks