Sep 4, 2020

Usposabljanje športni delavec v sl. ribištvu 10.oktober 2020

Spoštovana vodstva in zastopniki tekmovalnih sekcij RD in ZRD ,  

 

 sporočamo vam  da bomo letos jeseni izvedli usposabljanje tekmovalcev po programu Športni delavec v sladkovodnem ribištvu.

 

Datuma usposabljanja in izpitov:  sobota, 10. 10. 2020                                             

Število kandidatov:        najmanj 20.

Zbor udeležencev:         med 815 in 830, za tekmovalce v panogah kasting, lov krapov z obtežilnikom, lov rib s plovcem in  lov rib z umetno muho,

                                      sejna soba Občine Šentjur,  Mestni trg 10, 3230 Šentjur.

Predavanja in izpit:        na lokaciji zbora udeležencev

Vodja usposabljanja:     Bojan JAVORNIK, predsednik TK RZS

 

Rok prijav:_________  vključno 7. 10. 2020         

 

 

P R O G R A M   USPOSABLJANJA :

08.15 - 08.30                  Vpis kandidatov v seznam udeležencev  usposabljanja (vsak kandidat zase)

        Pozdrav udeležencem in opis poteka usposabljanja (vodja usposabljanja)

 

08.30 - 09.00          1.      Organiziranost tekmovalnega področja v sladkovodnem ribištvu

1.1    RZS kot nacionalna panožna športna zveza

1.2    Mednarodni akti in zakonske podlage za področje tekmovanj v sladkovodnem ribištvu

1.3    Kodeksna pravila

Predavatelj: dr. Miroslav ŽABERL, univ.dipl.iur. 

 

09.00 - 10.00          2.      Obravnava pravilnikov RZS o tekmovanjih v SŠR

2.1    Nivoji tekmovanj

2.2    Registracija tekmovalcev

2.3    Organizacija tekem

2.4    Organi tekme, njihovo imenovanje in naloge

2.5    Razglasitev rezultatov in reševanje pritožb

2.6    Sankcije in njihovo reševanje

Predavatelj: Peter SOLAR

 

10.05 – 10.45         3.      Osnove pedagogike v športu z osnovami psihologije športa

3.1    Osnove treniranja in metodike športnega treniranja

3.2    Organiziranje in vodenje treninga 

3.3    Osnove organiziranja tekme

Predavatelj: Samo NOVAK

 

10.45 – 11.00         odmor

 

11.00 – 11.45         4.      Osnove športne medicine in prva pomoč

Predavatelj: Sandi KOSMAČ

 

11.45 – 12.30         5.       Pomen tekmovalnih dejavnosti za promocijo sladkovodnega ribištva in mednarodno promocijo

5.1    Vpetost RZS v mednarodne asociacije s področja sladkovodnega ribištva

5.2    Promocija R Slovenije in RZS

5.3    Promocija sladkovodnega ribištva

5.4    Sociološki, okoljski in naravovarstveni pomeni ribiških tekmovanj

Predavatelj: Borut JERŠE

 

12.30 – 13.00         odmor za kosilo (malico in vodo zagotovi RZS)

 

13.00 – 14.00         6.      Posebnosti pravil o tekmovanjih po posameznih tekmovalnih disciplinah

6.1    Pravila o tekmovanjih v LRP

6.2    Pravila o tekmovanjih v LKO

6.3    Pravila o tekmovanjih v LRM

6.4    Pravila o tekmovanjih v kastingu

6.5    Izbiranje vodstev reprezentanc in izbiranje reprezentantov

Predavatelji: Bojan JAVORNIK, Aleksander KOLAR, Drago ORNIK, Tomo SOTENŠEK.

 

14.15 – 15.00         Pisni preizkus znanja in pregled testnih pol

 

Izvajalci: Bojan JAVORNIK, Aleksander KOLAR, Drago ORNIK, Tomo SOTENŠEK

 

Pogoj za udeležbo na usposabljanju je dopolnjena starost 18. let in uspešno opravljen ribiški izpit. Kandidat mora imeti s seboj veljavno člansko izkaznico in pisalo. Poudarke iz predavanj si bo zapisoval na prejete kopije – izročke prosojnic iz različnih tem usposabljanja. Vso potrebno slovensko in mednarodno zakonodajo s področja sladkovodnega ribištva in športa, tekmovalne interne akte RZS, si kandidati pridobijo na spletnih straneh:

 

¾     http://ribiska-zveza.si/dejavnosti/tekmovalno-podrocje

¾     http://ribiska-zveza.si/dejavnosti/pravno-podrocje/zakonodaja-s-podrocja-sladkovodnega-ribistva

¾     http://www.fips-ed.com/peche_au_coup_eng.htm#

 

Kotizacija za to usposabljanje je 20€ na kandidata. Priporočamo, da RD kandidatu krije stroške udeležbe na usposabljanju. Prijavitelj kandidatov (RD, zamejski r. klub…) nakaže znesek kotizacije za kandidate, ki so se udeležili seminarja, na račun RZS najkasneje v osmih dneh od prejetega računa.

Vsem kandidatom ki so bili obenem registrirani tekmovalci že pred letom 2015, sprejetjem programa »športni delavec v sladkovodnem ribištvu, se prizna praktični del/praktikum usposabljanja. Kandidati, ki še niso bili registrirani kot tekmovalci pred l. 2015, bodo morali opravljati praktični del usposabljanja v terminu, ki bo objavljen na spletni strani RZS.

Strokovna služba RZS pripravi seznam prijavljenih kandidatov, skupaj s podlagami za potrdila kandidatom o udeležbi na praktikumu in podlagami za potrdila o uspehu. Oboje prejme vodja seminarja.

Vodja usposabljanja sme po svoji presoji preveriti upravičenost prisotnih, za kar mu je kandidat dolžan izročiti na vpogled svojo člansko izkaznico.

 

Djordje VUČKOVIĆ, l.r.,                                                                                         dr. Miroslav Žaberl,

predsednik komisije RZS za usposabljanje                                                        predsednik Ribiške zveze Slovenije

 

 

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks