Sep 2, 2020

Posvet RZS in ZZRS o posegih v vodotoke

 

VABILO NA POSVET RZS – POSEGI V VODOTOKE

 

Ribiška zveza Slovenije in Zavod za ribištvo Slovenije vljudno vabita na posvet o posegih v vodotoke, ki bo v sredo 16. septembra 2020 ob 17:00 uri v veliki dvorani Čebelarske zveze Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica pri Domžalah.

 

Predavanje je namenjeno vodstvom RD, še posebej ribiškim čuvajem in gospodarjem v RD. Predavanje bo   vodila ga. Darja Stanič-Racman z Inšpektorata RS za okolje in prostor, posamezni inšpektorji pa bodo predstavili svoja področja dela. Vsebina predavanja je razdeljena na štiri vsebinske sklope:

1. Pravne podlage za področje POSEGOV v vode:

 - kateri posegi v vode in priobalni pas so dovoljeni (zlasti glede na ZV-1 in ZON)
- obveza pridobitve soglasji /dovoljenj za posege v skladu z okoljsko zakonodajo
- kdo so nosilci nalog na tem področju

2. Pooblastila za ukrepanje v primeru nezakonitih posegov

- kaj lahko inšpektorji za okolje (ION) naredijo
- kakšni so prekrški in globe
- pooblastila vodovarstvenih in naravovarstvenih nadzornikov
- primeri inšpekcijskih postopkov

3. Obravnava onesnaževanja voda

- pravna podlaga
- kdo so nosilci nalog na tem področju
- pooblastila za ukrepanje
- intervencija vs. inšpekcijsko ukrepanje
- primeri inšpekcijskih postopkov

4. ZZRS in RD kot prijavitelji

- kaj inšpektor rabi, da je lahko učinkovit pri obravnavi kršitev (kateri dokazi so koristni)
- primer dobre prijave

 

Zaradi lažje organizacije posveta vas vljudno prosimo, da najavite število sodelujočih do vključno petka 11. 9. 2020., v programu KLEN ali pa na el. naslov info.rzs@ribiska-zveza.si, telefon 01/ 256 12 94 oz. gsm 041 /738 849.

 

Lep pozdrav in DOBER PRIJEM!

 

Djordje VUČKOVIĆ l.r.                                                                                         dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik komisije RZS                                                                                      predsednik

za usposabljanja                                                                                                 Ribiške zveze Slovenije

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks