Jul 22, 2020

Ribiški turizem mora postati sestavni del strategije razvoja turizma Evropske unije

V času, ko Evropska unija oblikuje strategijo obnove evropskega turizma, je potekala spletna konferenca Foruma EU o športnem ribolovu in vodnem okolju s temo, kako lahko športni ribolov pripomore k ekološki obnovi gospodarstva po krizi covid-19. Športni ribolov je zelo selektiven način lova rib, ki ima številne ekonomske, socialne in zdravstvene prednosti. Lahko je pomemben in potreben vezni člen  med načrti za zaščito okolja, lokalnimi skupnostmi in turisti. Vsekakor pa je potrebno pridobiti več statističnih podatkov, da bi v popolnosti zajeli celotni potencial sektorja in oblikovali ustrezne ukrepe.

 16. julija 2020 je potekala spletna konferenca, ki sta jo moderirala evroposlanca Niclas Herbst (Nemčija, evropska ljudska stranka) in Grace O’Sullivan (Irska, Zeleni) ki je bila namenjena diskusiji o prispevanju športnega ribolova k okrevanju turističnega sektorja evropskega gospodarstva po krizi zaradi virusa covid-19. Oba evroposlanca sta izpostavila  družbeni, zdravstveni in ekonomski pomen športnega ribolova, posebej v kontekstu pandemične krize. Grace O'Sullivan je izpostavila irski primer z navedbo študije, v katero je bilo vključenih 406.000 oseb, ki so bili dejavni kot športni ribiči v letu 2012. Ti posamezniki so porabili 555 miljonov evrov, od česar 125 miljonov odpade na tuje ribiške turiste. Kot je pojasnil Stefan Spahn, član Upravnega odbora EAA je lahko »promocija ribiškega turizma ključni faktor vzpodbujanja rasti ne samo turističnega športnega ribolova, katerega je koronakriza zelo prizadela, ampak lahko pomaga tudi pri vseh ostalih segmentih turizma kot ekomomske dejavnosti, posebej v obalnih, podeželskih ali oddaljenih predelih držav, ki imajo na voljo zgolj omejene vire denarnih prihodkov.«

 V razpravi je sodelovalo šest predstavnikov, ki so predstavili primere dobrih praks in izzivov ribiškega turizma v luči ohranjanja ribjih populacij in varovanja vodnih ekosistemov. Omenjeni primeri so bili predstavljeni iz Danske, Finske, Nemčije, Norveške Poljske, Slovenije in Švedske (stališče Slovenije in primere slovenskega ribiškega turizma je predstavil sekretar RZS mag. Igor Miličić). Ga. Evelien Ranshuysen  iz Generalnega direktorata Evropske komisije za pomorske zadeve in ribištvo je po vseh predstavitvah priznala, da je potrebno pridobiti  boljše kvalitativne podatke o športnem ribolovu.   

Olivier Portat, predsednik Evropskega združenja trgovcev za športni ribolov (EFFTA) je povzel diskusijo z besedami, da potenciali ribiškega turizma v kontekstu trenutne krize na področju zdravstva, gospodarstva in okolja v bistvu nakazujejo potrebo da Evropska unija v popolnosti integrira športni ribolov v svoje strategije razvoja turizma, modre ekonomije in v splošni evropski ribiška politiki. Prav tako je pozval k izdelavi vseevropske študije, ki bi jo financirala in izvajale EU, katera bi zajemala tako okoljske kot tudi gospodarske in socialne aspekte in vplive športnega ribolova na morju in sladkih vodah v Evropi.

Zaključno misel je podala evroposlanka Grace O’Sullivan rekoč  ” da celoviti statistični podatki kažejo na potencial sektorja ribiškega turizma za dosežke na številnih področjih. Doprinos športnih ribičev je vsebinski in verjetno večji kot so naša predvidevanja. Športni ribiči lahko prispevajo k okrevanju in krepitvi odpornosti turističnega sektorja.«

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks