May 12, 2020

Sprejet nov tekmovalni koledar RZS za leto 2020 in zavezujoča določila za izvajalke ribiških tekmovanj

Spoštovani,

 

UO RZS je na svoji koresp. seju pozrdil nov tekmovalni koledra za leto 2020 (nov koledar najdete tukaj)

 

Kot smo vas že obvestili z mailom z dne 8.5. 2020 je Vlada RS je izdala  Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (št 964. z dne 6. 5. 2020) po katerem je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj  do vključno državne ravni v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1). Slednje pomeni, da lahko RZS kot nacionalna panožna športna zveza za individualni športni panogi - ribištvo-sladkovodni športni ribolov in  ribištvo-kasting, sprosti možnost izvajanja ribiških tekem na ravni ribiških družin, ribiških območij  in na državni ravni z upoštevanjem vseh samozaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

 

Ker v veljavi ostajajo vsi ostali samozaščitni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, podaja RZS naslednja zavezujoča navodila za izvajanje posameznih ribiških tekmovanj:

 

- Na tekmovanje lahko pridejo zgolj tekmovalci brez zdravstvenih težav;

- Prihod na tekmo je obvezno posamičen za vse udeležence;

- Žreb tekmovalnih mest opravita delegat tekme in glavni sodnik ali komisar brez prisotnosti tekmovalcev; nastopajoče tekmovalce se individualno seznani z rezultati žreba;

-  Pred odhodom na tekmovalna mesta vsi prisotni uporabljajo zaščitna sredstva; 

- Tekmovalci na ribiških tekmah v individualni konkurenci morajo ohranjati predpisano medsebojno razdaljo 10 m ali več; Razdalja med ekipami parov (disciplina lov krapov z obtežilnikom) je 10 m ali več, razdalja med tekmovalcema v paru pa 2 metra ali več;

- V času tekmovanja ni dovoljena izmenjava opreme ali drugega pribora med tekmovalci;

- Med tekmovanjem ne sme prihajati do neposrednih stikov med udeleženci;

- Tehtanje ulova in merjenje ujetih rib opravlja sodnik z uporabo zaščitne opreme, brez prisotnosti tekmovalcev;

 - Na tekmovanjih so lahko prisotni zgolj tekmovalci in vodje ekip; gledalcev in drugih obiskovalcev na tekmah ne sme biti;

- Do preklica zaščitnih ukrepov zaradi COVID -19 se ne izvaja kastinških tekmovanj v dvoranah ali drugih zaprtih prostorih;

- Določila pravilnikov in pravil RZS,  ki določajo protokol izvedbe razglasitve rezultatov tekem, se do nadaljnjega opusti. Rezultati tekmovanj se objavijo v elektronski obliki na spletni strani RZS oz. se jih posreduje po e- pošti na pridobljene naslove nastopajočih. Rezultati posameznikov se v tekmovanjih, kjer se tekmuje tudi v ekipni uvrstitvi štejejo tudi za ekipne uvrstitve.

- Priznanja najuspešnejšim tekmovalcem se praviloma podelijo za nazaj in sicer brez kontaktov med osebami na naslednji tekmi.

- Vsi predpisani samozaščitni ukrepi smiselno veljajo tudi za razpisane treninge. Predpisane splošne samozaščitne ukrepe je potrebno upoštevati tudi pri morebitnem vplačevanju kotizacije ali startnine.

 

Za smiselno razlago in realizacijo ter prilagoditev zapisanih navodil, so zadolžena vodstva podkomisij za posamezne tekmovalne panoge. Ribiške družine kot izvajalke tekem z znanim številom tekmovalcev so dolžne v razpisu vse prisotne seznaniti z zaščitnimi ukrepi. Prav tako so izvajalke tekem dolžne zagotoviti ustrezna dezinfekcijska sredstva za vse udeležence. Za nadzor spoštovanja zaščitnih ukrepov na posamezni tekmi  je zadolžen delegat tekme, katerih imena RZS sporoči Ministrstvu za izobraževanje in šport. Kršitev navedenih določil se šteje za kršitev tekmovalnih pravil in sankcionira skladno z določili Tekmovalnega pravilnika.

 

Tekmovanja se pričnejo izvajati z dne 16. 5. 2020 po tekmovalnem koledarju. O nadomestnih terminih do sedaj odpadlih tekmovanj  je na predlog tekmovalne komisije odločal upravni odbor RZS na svoji 20. korespondenčni seji in potrdil spremembe tekmovalnega koledarja za leto 2020 za vse tekmovalne discipline.

 

Lep pozdrav in dober prijem.

 

Bojan JAVORNIK l.r.                                                                      dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik TK RZS                                                                  predsednik Ribiške zveze Slovenije,

                                                                                               nacionalne panožne športne zveze

                                                                                               za panogi 'Ribištvo – kasting' in

                                                                                               'Ribištvo – sladkovodni športni ribolov'

 

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks