Mar 30, 2020

Predlog RZS: DO PREKLICA NE IZVAJAJTE ŠPORTNEGA RIBOLOVA

Spoštovani ribiči, 

V zvezi izvajanja Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS (Ur. list RS, št. 38/2020)  vas obveščamo, da kljub vztrajanju in iskanju uradnega stališča, od pristojnih organov še nismo dobili jasnega izhodišča ali navedene določbe dopuščajo ali prepovedujejo individualno izvajanje ribolova.

 
V izogib zapletom in skladno z resnostjo razmer vam predlagamo, da se do nadaljnjega ribolov ne izvaja.
 
 
dr. Miroslav Žaberl
predsednik Ribiške zveze Slovenije
Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks