Mar 10, 2020

Obvestilo glede izvajanja občnih zborov RD in skupščine RZS


Spoštovana vodstva RD,

 

iz več ribiških družin smo na RZS prejeli vprašanja, ki se nanašajo na aktualne zahteve pristojnega ministra za zdravje v zvezi prepovedi zbiranja oseb na javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih prostorih, kjer se pričakuje več kot 100 oseb - v navezavi s planiranimi občnimi zbori v ribiških družinah.

 

Naj pojasnimo, da s formalno pravnega stališča občni zbori društev in skupščine zveze društev skladno z določili Zakona o javnih shodih in javnih prireditvah niso javne prireditve oz. javni shod, iz česar lahko zaključimo, da se takšna prepoved ne nanaša na planirane občne zbore RD in planirano skupščino RZS.  Seveda pa je odločitev sklicatelja, da se glede na trenutno situacijo in posebnosti v RD (npr. pričakovano število udeležencev, velikost prostora, tujci - člani RD iz rizičnih držav, ipd.) odloči ali bo takšen zbor v planiranem terminu izvedel ali ne. Nekatere RD so se odločile, da bodo imele zbore na odprtih prostorih. RD z največjim številom članov pa imajo občne zbore po enotah oz. območjih, kjer je prisotnih manjše število udeležencev. Nekatere RD so občne zbore prestavile na kasnejše termine.

 

Tudi na RZS smo se odločili, da sicer skličemo skupščino in vam posredujemo gradivo, vendar zaradi dnevno spreminjajoče se situacije podrejeno dopustimo, da datum skupščine prolongiramo na kasnejši termin. V tem času smo in bomo preklicali tudi vse nenujne sestanke, posvete ali sodelovanja na javnih prireditvah. 

 

Glede obveznosti pošiljanja poročil na AJPES in DURS v roku najkasneje do 31.03. vas obveščamo, da ste to obveznost dolžni izpolniti ne glede na to ali je najvišji organ društva takšno poročilo potrdil ali ne.

 

Lep pozdrav in dober prijem.

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                          predsednik RZS

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks