Jan 13, 2020

Razpis nadomestnih volitev za člana UO RZS iz območja Gorenjske

  RD in ZRD

 Gorenjske

 

 


 

NADOMESTNE VOLITVE ZA ČLANA UO RZS IZ OBMOČJA GORENJSKE

 

Spoštovana vodstva  gorenjskih RD in ZRD Gorenjske

 

UO RZS je na svoji zadnji redni seji, sprejel sklepe o izvedbi nadomestnih volitev za člana UO iz območja Gorenjske do konca mandatnega obdobja 2017-2022. Določila sklepa in obrazec za prijavo kandidatov vam pošiljamo v prilogi.

 

Posebej vas opozarjamo na dva datuma in sicer:

15. februar 2020 (vključno) – rok za oddajo kandidatur,

26. marec 2020 -  predvideni datum skupščine RZS.

 

Lep pozdrav in DOBER PRIJEM!

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik RZS

 

Na podlagi 2. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku z dne 20. 4. 2007 je upravni odbor Ribiške zveze Slovenije na  15. seji dne 12. 12. 2019  sprejel

 

S K L E P

o začetku postopka nadomestnih volitev za člana upravnega odbora  Ribiške zveze Slovenije iz območja Gorenjske v mandatnem obdobju 2017 – 2022

 

1.

Začne se postopek kandidiranja za nadomestne volitve, ki so na podlagi določil statuta v pristojnosti skupščine Ribiške zveze Slovenije (v nadaljevanju RZS) .

2.

Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija v sestavi:

—           Peter SOLAR, RD Šempeter - predsednik,

—           Branko NOVAK , RD Majšperk - član in

—           Zoran MARKO, RD Ljutomer - član.

3.

Postopek kandidiranja se prične za funkcijo člana upravnega odbora z območja Gorenjske (1).

4.

Kandidaturo za člana upravnega odbora lahko predlagajo članice – ribiške družine samo izmed članov ribiških družin iz območja, na katerem deluje predlagatelj.

5.

Kandidacijska komisija bo upoštevala kandidature, ki bodo na sedež RZS prispele do vključno sobote 15. februarja 2020 in bodo vsebovalepodatke opredeljene v 4. členu Pravilnika o kandidacijskem postopku in na obrazcu, ki je priloga tega sklepa.

6.

Kandidacijska komisija pregleda prispele kandidature, sestavi kandidatno listo in postopa v skladu s 5. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku.

Kandidatura je nepopolna, če jo ni vložila pristojna ribiška družina ali organ RZS, če ne vsebuje predpisanih osebnih in drugih podatkov, utemeljitve, ali če ne vsebuje pisnega soglasja kandidata, da sprejema kandidaturo.

7.

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini RZS, ki bo predvidoma v četrtek 26. marca 2020.

 

8.

Sklep o začetku postopka kandidiranja se v pisni obliki posreduje vsem ribiškim družinam na območju Gorenjske ter javno objavi na spletni strani RZS.

 

Ta sklep začne veljati takoj.

 

dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik RZS

 

Priloga: obrazec za kandidaturo

 

 

Vročiti:

—    članicam RZS iz območja Gorenjske,

—    organom RZS in

—    članom kandidacijske komisije.

 

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks