Dec 20, 2019

Fotografski natečaj »Motivi Natura 2000«

Zavod za ribištvo Slovenije v okviru mednarodnega projekta »LIFE for LASCA« razpisuje fotografski natečaj z naslovom »Motivi Natura 2000,« katerega cilj je poudariti pomen posebnih varstvenih območij, ki so jih določile članice Evropske unije in seveda ohranitev biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove. Med njimi je tudi Slovenija, ki ima trenutno določenih 355 območij Natura 2000, od tega je 324 območij določenih na podlagi Direktive o habitatih in 31 na podlagi Direktive o pticah.  Tema natečaja je narava v območjih Natura2000. Udeleženci so vabljeni, da skozi fotografije prikažejo lepoto okolja na teh območjih.

Več  si lahko preberete na spletni strani projekta Life for Lasca: https://www.lifeforlasca.eu/page/fotonatecaj/ .

Natečaj se prične 1.1.2020 in traja do vključno 31.12.2020.

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks