Jul 10, 2019

Delovni sestanek vodstva RZS z ministrico za kmetijstvo

Včeraj, 9.7.2019 se je tričlanska delegacija RZS sestzala z ministrico dr. Aleksandro Pivec in njeno ekipo. Na rednem delovnem sestanku smo obravnavali sledeče teme, ki jih ribiči ocenujemo za najbolj pereče:

 

1. Program upravljanja rib in izvajanje monitoringa rib, vprašanje izdaje novih RGN.

2. Problematika izvajanja ribiških tekmovanj posebej v luči rabe mrež za shranjevanje rib.

3. Dvigovanje tempereture vodotokov in s tem povezano vprašanje preživetja domorodnih vrst rib.

4. Vprašanje dvojne finančne obremenitve RD - vodno povračilo in koncesija za ribiško upravljanje.

5. Vprašanje ribiojedih živali - vidra in kormoran.

 

Pri vprašanju RGN smo se dogovorili, da MKGP in ZZRS pripravita akcijski načrt izdelave RGN ter preverita izvajanje monitoringa rib in njegovo poročanje. Ribiči smo izrazito poudarili da je čimprejšna izdaja novih RGN nujna. Delati moramo namreč v času posledic spremnjenih podnebnih sprememb, ki negativno vplivajo na domorodne vrste rib (npr. potočna postrv). Ribiško upravljanje s temi vrstami rib je že pod udarom posegov v vodotoke, ki zmanjšujejo ustrezne habitate za ribe. Vsi ti faktorji se morajo nujno upoštevati pri pripravi novega Programa upravljanja rib. Pri vprašanju nadzora ribiških tekmovanj so se prisotni strinjali, da je nadzor potreben, na pobudo RZS o uvedbi mrež za shranjevanje rib tudi v prostočasnem športnem ribolovu, pa bo MKGP pripravil ustrezen odgovor. 

Glede reševanja vprašanja plačevanja vodnih povračil za RD ribiči vztrajamo da športni ribolov ne pomeni preseganja splošne rabe vode, za ribiško upravljanje pa vse RD že plačujejo koncesnino. Ponovili smo predlog za spremembo Uredbe o plačevanju vodnih povračil, ki bi to situacijo odpravil. Glede stanja ribojedih živali in njihovega vpliva na ribje populacije smo ugotovili, da se plašenje kormorana izvaja redno. Pri vprašanju vpliva vidre na ribje populacije, bo potrebno izvesti monitoring vidre na področju celotne države. Ta monitoring bi po mnenju MKGP trjal od enega do dveh let, z njim pa bi pridobili relevantne ugotovitve kako reševati problem vidre-ribe.    

 

 

Objavil: mag. Igor Miličić, sekretar, strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks