Mar 22, 2019

22. marec - Svetovni dan voda

Svetovni dan voda, ki ga na predlog Združenih narodov praznujemo vsakega 22. marca je namenjen ozaveščanju ljudi o pomenu voda in omejenosti vodnih virov. Pri tem se največkrat spomnimo na vpliv onesnaževanja na vodotoke in vpliva le tega predvsem na vire pitne vode. Vseeno pa ne gre pozabiti na pomen kakovosti habitatov domorodnih ribjih vrst, ki so tudi pomemben indikator ohranjenosti posameznega vodnega telesa in njegove kvalitete. Najrazličnejše regulacije, zajezitve rek brez možnosti prehoda za žive organizme so nekdaj ustrezne habitate močno prizadeli. Zato se v zadnjem času organizirani sladkovodni ribiči borimo predvsem za ohranjanje ustreznega okolja za ribji živelj in s tem ohranitev populacij domorodnih rib. Ob Svetovnem dnevu voda si zato želimo predvsem večjo stopnjo izvajanja sonaravnih posegov v vodotoke, kjer so ti nujno potrebni, deregulacije in naturalizacije prizadetih voda z večjo mero vključenosti ribiških organizacij v njihovo načrtovanje in izvedbo z končnim namenom,  da ribam vrnemo njihovo domovanje. 
 
Ribiška zveza Slovenije

Objavil: mag. Igor Miličić, sekretar, strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks