Mar 13, 2019

RAZPIS XXVI. TABORA MLADIH MUHARJEV »JAVORNIŠKI ROVT 2019«

Komisija pri UO RZS za delo z mladimi ribiči razpisuje XXVI. muharski tabor mladih ribičev Slovenije. Razpis velja za mladoletne člane ribiških družin in nečlane, ki so rojeni v letih 2003 do vključno 2007. Tabor bo v R D JESENICE, Javorniški rovt od petka, 17. do vključno nedelje, 19. maja 2019. Taborniki bodo bivali v prostorih CSOD Trilobit, Javorniški rovt 25, 4270 Jesenice.

Pričakovani prihod in namestitev udeležencev: petek do 16. ure.

Vsaka prijaviteljica (ribiška družina ali območna zveza ribiških družin) obvezno zagotovi in prijavi mentorja za tabornike iz svojega okolja. Mentor je lahko tudi eden od staršev otrok, udeležencev tabora. Na taboru so lahko prisotni tudi starši otrok, ki so udeleženi na taboru, vendar se morajo prijaviti organizatorju tabora, da jim ta zagotovi rezervacijo bivanja, ki pa je samoplačniška. Za vsake tri tabornike je obvezen en mentor.

Prijaviteljica prispeva za mladoletnega člana kotizacijo v znesku 80,00 €, za mentorja pa 100,00 €. Starši otrok, ki niso člani nobene RD, prispevajo za svojega otroka kotizacijo v znesku 100,00 €. Računovodstvo RZS bo na podlagi prispelih prijav prijaviteljicam oz. staršem izstavilo račune, ki morajo biti poravnani pred začetkom tabora.

Vplačanih kotizacij RZS ne bo vračala.

 

Za prevoz udeležencev na tabor in nazaj poskrbijo prijaviteljice.

 

Zborno mesto:

 

Center za šolske in obšolske dejavnosti TRILOBIT Javorniški rovt

 

Potek prijavljanja:

 

do 19. 4.: RD, ZRD ali klub izbere mladoletna člana za udeležbo na taboru.

do 8. 5.: RD, ZRD ali klub prenese kandidate v razpisni seznam v programu KLEN, ki bo odprt od 19. aprila do 8. maja ali zasedbe prostih mest. V kolikor prijaviteljica ne bo prijavila mentorja, se mora predhodno dogovoriti z eno od sosednjih RD za skupnega mentorja.

Otroke smejo prijaviti tudi starši otrok, ki so včlanjeni v eno od ribiških družin, pa tudi tisti, katerih otroci niso člani nobene od RD. V tem primeru starši sami prijavijo tabornika na naslov RZS (p.p. 2974, 1001 Ljubljana).

do 13 5.: Strokovna služba RZS pripravi pregled vseh udeležencev tabora (ločeno mladoletne člane in mentorje) po abecednem vrstnem redu RD in klubov ter ga dostavi vodji tabora. Strokovna služba upošteva samo tiste prijave, za katere so prijavitelji nakazali kotizacijo.

Opozorilo: V primeru kakršnihkoli zdravstvenih težav otroka ali obvezne diete morajo starši napisati navodila za zdravljenje in jih oddati odgovornemu mentorju.

 

Lep pozdrav in dober prijem!

 

Predsednik komisije RZS                                              Predsednik

za delo z mladimi ribiči:                                          Ribiške zveze Slovenije:

Marko LIPOVŽ, l.r.                                                          Dr. Miroslav ŽABERL

 

Program tabora

Obvezna oprema

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks