Mar 7, 2019

Obvestiilo: cenik intervencijskih izlovov RZS

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska cesta 47

1000 Ljubljana

 

 2015/59 IM

 

07.03.2019


VELJAVNOST CENIKA STORITEV INTERVENCIJSKIH IZLOVOV RZS

 

S povečanim obsegom vodnogospodarskih del na različnih vodotokih po Sloveniji in posledičnimi zahtevami izvajalcev po intervencijskih izlovih rib iz območij delovišč, so se zaradi dopisa Direktorata za vode Agencije RS za okolje z dne 9.9. 2011, glede cenika storitev intervencijskih izlovov pojavili problemi pri določanju cen teh izlovov.

 

Mnenje Ribiške zveze Slovenije je, da ARSO nima nobenih pravnih podlag, za določanje cenikov interventnih izlovov ribiškim upravljalcem – posameznim ribiškim družinam (RD). Ribiška zveza Slovenije je v letu 2009 z namenom poenotenja različnih cenitev intervencijskih izlovov po RD, sprejela enotni cenik omenjenih storitev, ki je bil pripravljen in usklajen s priporočili državnega Zavoda za ribištvo Slovenije. Naj opozorimo, da je Zavod obenem edina strokovna inštitucija s kompetencami za to področje, zato je cenik kot tak RZS tudi javno objavila (glej prilogo).

 

Na dejstvo neupravičenosti dopisa ARSO za določanje cen izlovov, smo opozorili na sestanku vodstva RZS z ministrico za okolje in prostor dne 9.2.2015. Generalni direktor ARSO g. Joško Knez se je strinjal, da za omenjeni dopis ARSO ne obstaja pravna osnova, na podlagi katere bi lahko spreminjali cenik intervencijskih izlovov RZS in je posledično dopis ARSO ničen oz. brez pravne veljave.

 

V skladu z zgoraj navedenimi dejstvi vas pozivamo, da dopis ARSO z dne 9.9. 2011, prekličete in upoštevate veljavni cenik RZS.

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik RZS

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks