PS
Feb 22, 2019

ZAKON O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH – POZIV K IZPOLNITVI SPLETNE IZJAVE

Spoštovana vodstva RD in ZRD,

 

kot smo vas obvestili z dopisom z dne 26. 6. 2018 glede novega Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) in kot ste lahko prebrali obvestilo predsednika pravne komisije RZS v glasilu Ribič 7/8 2018 str. 202 o novostih tega zakona, vam sporočamo, da je na spodnji internetni povezavi:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_nevladnih_organizacijah/

 

na strani Ministrstva za javno upravo objavljen vzorec izjave glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu po ZNOrg. Ribiškim družinam ta status pripada na podlagi  33. člena ZNOrg. Do sedaj ste vse RD in ZRD imele ta status podeljen na podlagi odločbe MKGP iz leta 2000 (priloga – glej seznam organizacij).

 

V morebitno pomoč pri izpolnjevanju obrazca vam podajamo naslednje napotke:

- ribiška družina je v pravnoorganizacijski obliki “društvo”, “pravna oseba zasebnega prava”, ustanovitelji so samo “fizične osebe”,

- je “nepridobitna”, “neprofitna” in “neodvisna” organizacija, ki ima dejavnost, ki je v javnem interesu poleg zakona opredeljeno tudi v ustanovitvenem aktu.

 

To izjavo morate posredovati na pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano najkasneje do 31. marca letos. V kolikor boste pri izpolnjevanju potrebovali dodatno pomoč, se lahko obrnete na RZS oz. njeno pravno komisijo.

 

Hkrati vas obveščamo o  spletni strani Zagovornikov okolja: http://zagovorniki-okolja.si/ , na kateri lahko najdete poleg vseh okoljskih predpisov in predvidenih postopkov na področju varovanja okolja z možnostjo vključevanja v njih, še t.i. Zeleno svetovalnico. Ta je javnosti brezplačno dostopna, vsebinsko pa predstavlja “prvi” pravni nasvet, ki ga boste prejeli v 5 dneh po posredovanju pisnega vprašanja. Spletna stran je aktualna za vse ribiče, predvsem pa tiste, ki se resneje ukvarjajo z varovanjem okolja.

 

Peter SOLAR,                                                                              dr. Miroslav ŽABERL, l.r.,

predsednik komisije RZS                                                               predsednik

za pravna vprašanja                                                                      Ribiška zveza Slovenije

 

PRILOGE:

- odločba MKGP z 20.6.2000 o delovanju RZS, ki jim je odobren status delovanja v javnem interesu in seznam ribiških organizacij, ki delujejo v interesu javnosti.

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks