Dec 6, 2018

Izjava za javnost - razlikovanje RZS in ZZRS


IZJAVA ZA JAVNOST

Dne 4.12. 2018,smo preko sredstev javnega obveščanja zasledili novico, da so se v Zavodu za ribištvo Slovenije izvajale kriminalistične preiskave zaradi suma denarnega oškodovanja Zavoda in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Zaradi pogostega zamenjevanja obeh organizacij poudarjamo, da je Ribiška zveza Slovenije (RZS) krovna organizacija vseh 64 ribiških družin, ter da ne njeno vodstvo, člani njenih delovnih teles ali njeni zaposleni niso v preiskavi zaradi očitanih kaznivih dejanj. RZS je nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu z naslednjimi prednostnimi nalogami: ohranjanje narave in ribjih populacij, varstvo naravne in kulturne dediščine s področja sladkovodnega ribištva ter ohranjanje in nadaljevanje ribiške tradicije na Slovenskem.
RZS je torej društvo oziroma zveza društev, ki se v organizacijskem in vsebinskem smislu razlikuje od Zavoda za ribištvo Slovenije, ki na podlagi Zakona o sladkovodnem ribištvu kot javni zavod opravlja naloge javne službe in izvaja ribiško upravljanje v večini vod posebnega pomena, njegova ustanoviteljica pa je Vlada R Slovenije in se financira tudi iz proračunskih sredstev.
                
                                                                                                 Dr. Miroslav ŽABERL l.r.
                                                                                                 predsednik RZS

Objavil: mag. Igor Miličić, sekretar, strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks