Nov 5, 2018

Razpis natečaja 31. Odprtega prvenstva Slovenije za najboljšo umetno muho 2018 in 20. Državnega prvenstva Slovenije v vezanju umetnih muh

Ribiška zveza Slovenije razpisuje natečaj 31. Odprtega prvenstva Slovenije za najboljšo umetno muho 2018 in 20. Državnega prvenstva Slovenije v vezanju umetnih muh, ki poleg mednarodne uvrstitve domačim vezalcem prinaša tudi naslov državnega prvaka.

 

Vezalci lahko sodelujete v naslednjih kategorijah:

1.   suhe muhe,

2.   ličinke in mokre muhe,

3.   potezanke,

4.   realistični vzorci.

 

Pogoji za tekmovanje

 

1.   Vezalec lahko sodeluje v vsaki od navedenih kategorij le z enim vzorcem, ki naj ga pošlje v dveh primerkih in s katerim se ni udeležil še nobenega natečaja.

2.   Za vsak vzorec je treba navesti:

  • znano ali novo ime izdelka (v primeru, ko je to novo, naj bo izvirno in  če le mogoče kratko),
  • geslo, s katerim vezalec pred komisijo izkaže svojo istovetnost,
  • vezalne sestavine (telo, krilca, rep ...),
  • velikost in tip trnka,
    • ime živali, ki jo vezalec posnema,  če je mogoče, priložite njeno fotografijo (velja samo za kategorijo realističnih muh).
  1. Žirija bo zavrnila vse vzorce, za izdelavo katerih bodo vezalci uporabili dele pravih insektov (krilca, noge ...).

4.   V spremnem pismu naj vezalec navede svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov, telefon, državo, za katero tekmuje), ime muhe in geslo ter ga v zaprti ovojnici priloži izdelku, dvojnik pisma pa ohrani za dokazilo avtorstva.

5.   Žirija bo pri ocenjevanju v 1., 2. in 3. kategoriji upoštevala naslednja merila:

– razmerje med vezalnimi prvinami,

– trdnost in tehnično dovršenost izdelave,

– ustreznost izbire gradiva,

– splošni vtis in

– inovativnost.

Pri ocenjevanju izdelkov v 4. kategoriji – realistični vzorci – bo največji poudarek na posnemovalni uspešnosti.

6.   Žirija si pridržuje pravico do naknadne razvrstitve vzorcev, če bo menila, da niso prijavljeni v ustrezno kategorijo.

7.   Odločitev žirije je dokončna.

8.   Žirija bo upoštevala izdelke, ki bodo oddani na pošto do vključno 31. januarja 2018.

 

Izdelke pošljite na naslov:

 

Ribiška zveza Slovenije (za natečaj 2018)

Tržaška cesta 134

SI- 1001 Ljubljana

 

Na podlagi navedenih meril bo žirija izbrala po tri najboljše izdelke v posamezni kategoriji in podelila diplome ter nagrade za prva tri mesta.

 

Vljudno vas prosimo, da vse navedene podatke izpišete čitljivo, izdelke pa pošljete v embalaži, v kateri bodo zavarovani pred poškodbami med transportom!

 

Rezultati bodo razglašeni na zaključni prireditvi, o čemer boste udeleženci natečaja poprej pisno obveščeni.

 

Vse slovenske vezalce vljudno vabimo k udeležbi na 31. Odprtem in 20. Državnem prvenstvu Slovenije, saj s tem sodelujete tudi v tekmovanju za državnega prvaka.

 


Luka Hojnik,                                                                                                 Dr. Miroslav Žaberl,

predsednik Muharsko-vezalske komisije RZS                                              predsednik RZS

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks