PS
Aug 6, 2018

OBVESTILO VSEM RD: IZREDNA LETNA SKUPŠČINA RZS

Upravni odbor RZS je na seji dne 26. 6. 2018 obravnaval pripombe oziroma vprašanja RD Novo mesto, ki so se nanašale na 1. seje skupščine RZS ( mandat 2017- 2022) z dne 29. 3. 2018.  Pri tem je bilo ugotovljeno, da so na skupščini sodelovali člani skupščine, ki predhodno niso imeli veljavnih pooblastil RD, da so na skupščini sodelovali in glasovali člani, ki ne bi smeli biti člani skupščine in da je bil sicer soglasno, vendar z navadno večino sprejet sklep o sprejemu petletnega programa dela, ki bi moral biti, skladno z določili Statuta RZS izglasovan z absolutno večino. Zaradi tega je UO na pobudo predsednika nadzornega odbora sprejel sklep, da se jeseni skliče izredna skupščina RZS in da se članom skupščine predlaga ponovna obravnava vseh točk dnevnega reda. RD se tudi opozori na pravočasno pošiljanje veljavnih pooblastil, na določila o nezdružljivosti članov UO RZS, NO RZS, arbitraže RZS s člani skupščine in se jih pozove na čim večjo udeležbo.

dr. Miroslav Žaberl,
predsednik RZS

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks