PS
Aug 6, 2018

NATEČAJ RZS ZA NAJBOLJŠO RIBIŠKO FOTOGRAFIJO ZA RIBIŠKI KOLEDAR 2019

Ribiška zveza Slovenije razpisuje natečaj za najboljšo ribiško fotografijo s tematiko »utrinki z ribolova«. Osnovna motivika fotografije je namenoma široka in lahko zajema ribiča,  lepoto vode in pokrajine v kateri lovi. Kot ustrezno izhodišče za vsebino motiva in samo kvaliteto fotografije priporočamo primerjavo s fotografijami objavljenimi na naslovnici in zadnji strani našega stanovskega glasila Ribič. Med pravočasno prispelimi fotografijami bo izbranih najkvalitetnejših fotografij, ki bodo objavljene na stenskem koledarju Ribiške zveze Slovenije za leto 2019.

Fotografije naj bodo izdelane v velikosti 2 do 4 MB v formatu .jpg in v resoluciji 300 dpi. Avtorje fotografij prosimo, da svoje fotografije pošljejo na CD na naslov Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, s pripisom »za natečaj – ribiška fotografija«. Fotografije morajo biti obvezno opremljene z imenom in priimkom avtorja, imenom vodotoka in datumom posnetka fotografije. Prednost pri izbiri fotografij bodo imele tiste fotografije, ki še niso bile objavljene v drugih publikacijah ali na spletnih straneh. Avtor izbranih fotografij bo obdržal vse moralne avtorske pravice, s podpisom avtorske pogodbe pa bo na RZS prenesel vse materialne avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronskega hranjenja in prenašanja fotografij. Prenos avtorskih pravic je izključen in je brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. RZS lahko fotografije uporabi tudi za druge namene svojega delovanja. Z oddajo fotografij bo RZS štela, da se avtor se strinja z naštetimi pogoji.

 

Zadnji rok za oddajo fotografij je 30. september 2018.

 

Prispele fotografije bo pregledala posebna tri-članska komisija RZS, katera bo izbrala izmed prispelih fotografij najprimernejše fotografije za odkup in objavo v koledarju. Komisija si pridržuje pravico do izbora števila fotografij in do izbora kvalitete fotografij. Prav tako si komisija pridržuje pravico odločitve o podelitvi nagrad za fotografije, ki so:

 

1. mesto: dnevna ribolovna dovolilnica za revir Unica (ZZRS)  ali večdnevna dovolilnica za lov krapovcev ali plenilk na Blejskem jezeru,

2. mesto: dnevna ribolovna dovolilnici za revir  Soča (RD Tolmin) ali dnevna dovolilnica za lov krapovcev ali plenilk na Kočevskem jezeru,

3. mesto: dnevna ribolovna dovolilnica za revir Sava (RD Radovljica) ali dneva ribolovna dovolilnica za ribolov krapovcev – plenilk Šmartinskem jezeru.

 

Preostalih deset izbranih posnetkov za ribiški koledar, bo honorirano po veljavnem ceniku RZS - kategorija naslovnica glasila. Neizbrane fotografije bomo v roku 15 dni od zaključka natečaja, vrnili njihovim avtorjem.

 

Lep pozdrav in DOBER PRIJEM!

 

 

Aleš MEZEK l.r.                                                                                                       dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik komisije  RZS za promocijske                                                         predsednik

aktivnosti                                                                                                                   Ribiške zveze Slovenije

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks