May 29, 2018

Vprašanja poslanskim skupinam glede perečih problemov in ekoloških problematik članic Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

Spoštovani vodje poslanskih skupin,

 

Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj zajema krovne nevladne organizacije (Čebelarska zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Zveza tabornikov Slovenije) in združuje preko 200 000 članov. Pri svojem delovanju že vrsto let družno in koordinirano delujemo na področju varovanja naravnih biotopov, okoljskega ozaveščanja prebivalstva in trajnostne rabe naravnega bogastva naše države. Pri svojem delovanju opažamo veliko perečih vprašanj, zato nam dovolite, da vam pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami zastavimo nekaj vprašanj.

 

1. Na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS je bilo od začetka veljavnosti 11. 3. 1993 zahtevano neodplačno vračanje kmetijskih zemljišč in gozdov, ki niso postali last Republike Slovenije oziroma občin po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92) oziroma po zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92), ter kmetijska zemljišča in gozdovi, ki so jih temeljne organizacije kooperantov dobile v upravljanje in razpolaganje na neodplačen način.

 

a. Kakšno je stališče vaše poslanske skupine glede vračanja kmetijskih zemljišč, ki so jih lovska, planinska in ribiška društva legalno pridobila z nakupom ali darilno pogodbo, državnemu Skladu kmetijskih zemljišč?

b. Ali podpirate spremembo zakonodaje glede prenosa lastništva kmetijskih zemljišč, ki bi omogočala ohranitev lastninske pravice lovskim, planinskim in ribiškim društvom pridobljena na zgoraj opisani način?

c. Ali podredno podpirate idejo o izplačilu primerne odškodnine za zemljišče, preneseno na Sklad kmetijskih zemljišč, ki je bilo v lasti društev?

 2.  Članice Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj so zaradi negativnih praks reševanja okoljskih problemov pred letom dni na Vlado RS naslovile pobudo za ustanovitev institucije Varuha narave in njenih pravic po vzoru nekaterih drugih zahodnoevropskih držav. Ugotavljamo namreč, da imamo veliko institucij, ki so zadolžene za varovanje človekovih pravic in njegov ih pravic v povezavi z okoljem in naravo nimamo pa organa oziroma institucije, ki bi varovala naravo in okolje iz vidika varovanja živali in biotopa. Zanima nas ali bi v vaši poslanski skupini tako pobudo podprli ali ne?

 3. Zakon o ohranjanju narave je nesorazmerno določil globe za vožnjo z motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju tako, da je voznik kolesa, ki krši zakon veliko strožje kaznovan kot voznik motornega vozila. Ali bi podprli predlog članic, da je potrebno Zakon o ohranjanju narave na področju kazenskih sankcij spremeniti in globe prilagoditi stopnji ogrožanja narave s posameznim prevoznim sredstvom ?

 4.  Na podlagi Energetskega koncepta Slovenije in spremljajočih aktov je želela dosedanja Vlada izgraditi devet novih hidroenergetskih objektov na srednji Savi in tri na reki Muri. Nekatere od teh naj bi bile izgrajene celo na območju Nature 2000. Kakšno je stališče vaše poslanske skupine do gradnje novih hidroenergetskih objektov in kakšno je vaše stališče do drugih možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije?

 Z vašimi odgovori bomo na primeren način obvestili naše člane in jih objavili na spletnih straneh, zato se vam za njihovo posredovanje vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

 

Čebelarska zveza Slovenije

Boštjan Noč,  predsednik

 

Lovska zveza Slovenije

mag. Lado Bradač, predsednik

 

Kinološka zveza Slovenije

Egon Dolenc, predsednik

 

Planinska zveza Slovenije

Jože Rovan, predsednik

 

Ribiška zveza Slovenije

dr. Miroslav Žaberl, predsednik

 

Turistična zveza Slovenije

Peter Misja, predsednik

 

Zveza tabornikov Slovenije

Jernej Stritih, starešina

 

 Ogovor SD

Odgovor SDS

Odgovor NSi

POdgovor DeSUS

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks