Mar 30, 2018

OBVESTILO O ZAHTEVANI SPREMEMBI ZAVAROVANJA PRENOSNE PODATKOVNE POTI IN REŽIMA GESEL ZA BAZO 'KLEN'

Spoštovana vodstva RD in ZRD,

 

skladno z zahtevo Informacijskega pooblaščenca, smo morali na RZS pripraviti skupaj s skrbnikom podatkovne baze KLEN , podjetjem Vegatop d.o.o., zahtevane spremembe za večjo varnost pri vnosu podatkov (uporabo SSL certifikata  - varni HTTPS dostop).

 

Prav tako moramo zagotoviti  nov ustreznejši režim vstopnih gesel za dostop do baze. Veljavnost gesla uporabnika bo sedaj omejeno na 180 dni. Po preteku 180 dni bo geslo postalo neveljavno, vsak uporabnik pa bo imel možnost samostojne spremembe gesla. Z zahtevano redno menjavo gesel bo tako zmanjšana možnost nepooblaščenega vpogleda v bazo osebnih podatkov.

 

Sprememba gesla bo potekala na  način:

  • program bo pri prijavi v aplikacijo uporabniku sporočil o poteku veljavnosti gesla,
  • program bo zahteval vnos obstoječega gesla (gesla, ki ne bo več veljavno),
  • vnos novega gesla,
  • ponovni vnos novega gesla.

 

Po preverjanju, če sta vneseni novi gesli enaki in novo geslo ni enako obstoječemu, bo program geslo uporabniku spremenil. Geslo mora biti sestavljeno iz vsaj osmih znakov.  Vsebovati mora velike in male črke, številke in posebne znake $@#!%*?&.

 

Primer gesla : Novo1Geslo&

 

Program bo od vseh uporabnikov, ki se bodo prijavili po aktivaciji nove verzije programa, zahteval spremembo gesla.

 

Lep pozdrav in dober prijem.

 

 

mag. Igor MILIČIĆ,                                                                      dr. Miroslav ŽABERL, l.r.,

sekretar RZS                                                                                predsednik RZS

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks