PS
Mar 16, 2018

Zelena luč gradnji verige hidroelektrarn na Srednji Savi zaradi nabiranja političnih točk pred volitvami in brez odprte razprave z javnostjo?

Na Ribiški zvezi Slovenije smo prek objav na spletu izvedeli, da je bil v parlamentu vložen predlog novega Zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save.  

Neprijetno smo presenečeni, da je do 'obuditve' tega projekta prišlo ravno v času pred bližajočimi se parlamentarnimi volitvami. Pri tem nas posebej skrbi dejstvo hitenja sprejemanja tega zakona tik pred zaključkom mandata in to brez resne javne razprave, ki tako resnim in dolgoročnim ukrepom kot je gradnja verige HE, ki naj bi posegla celo v območje Nature 2000, zagotovo pritiče.  Kako je javnost dejansko vključena v razprave lahko vidimo tudi iz podobnega primera na reki Muri, v primeru predvidene gradnje HE Hrastje Mota in opozarjanja sorodnih nevladnih organizacij na številne nepravilnosti v postopku javne razprave.

Zaradi tega želimo izraziti jasno stališče RZS in slovenskih ribičev do načrtovane gradnje verig hidroelektrarn na slovenskih rekah (glej prilogo). Pri konceptu obravnavanja hidroenergije kot zelene in obnovljive  energije je potrebno povedati, da je pri tem obnovljiva le voda kot kemijski element (H2O), ne pa kot naravni biotop za vodne in obvodne živali. Nikoli nismo nasprotovali napredku z izključnim razlogom oviranja le-tega, želimo pa javnosti dopovedati, da obstajajo tudi negativni aspekti rabe hidroenergije, katere je zaradi pravno obvezujočih zavez Slovenije do prava EU potrebno jasno nasloviti in ustrezno rešiti. V ta namen nameravamo na RZS v sklopu Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj  katere članica in trenutno predsedujoča zveza smo (ostale članice so Lovska zveza Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Zveza Tabornikov Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije ) pripraviti enotni vprašalnik za vse politične stranke. Tako želimo pred volitvami izvedeti kakšen je oziroma bo odnos bodočih voditeljev Slovenije do varovanja okolja in za nas ribiče posebej perečega vprašanja varovanja voda in ribjega življa.

 

                                                                                                          dr. Miroslav ŽABERL l. r.

                                                                                                          predsednik RZS

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks