Feb 15, 2018

Plan višjih oblik usposabljanj in posvetov za leto 2018

Skladno z zapisnikom 1. seje komisije za usposabljanja, potrjenem na 5. seji UO RZS dne 14.2.2018 objavljamo sledeči seznam planiranih terminov in predvidenih lokacij višjih oblik usposabljanj in posvetov za leto 2018  

- ribiški čuvaji (osnovni) - 3. in 10. marec., izpit 24. marec; lokacija ZRD Maribor;

- elektroribiči 14. in 21. april, izpit 12. ali 19. maj; lokacija ZRD Ljubljana;

- gospodarji 13. in 20. oktober, izpit 10. november; lokacija ZRD Ljubljana;

- ribiški čuvaji (obnovitveni)  - 21. april; lokacija ZRD Ljubljana;

- elektroribiči (obnovitveni) - glede na število prijavljenih, načoelni termin november 2018;

- sestanek mentorjev mladih ribičev 3. marec , Ljubljana OOZ Lj.-Vič,

- usp. športni delavec v sl. ribištvu, 10 in 17. marec, predvidena lokacija ZRD Maribor ali RD Radeče.

 

Skladno s predstavljenim in sprejetim programom so predvidena sledeča usposabljanja vodstev RD

- usposabljanje za predsednike in člane nadzornih odborov RD    28. februar,  ČZS Lukovica;

- črpanje razpisnih sredstev za RD , primeri dobrih praks              6. junij, predvidoma ČZS Lukovica;

- škodni dogodki v RD                                                             26. september, predvidoma ČZS Lukovica;OPOMBA: termini in lokacije se lahko zaradi nepredvidenih dogodkov spremenijo. O tem bomo RD pravočasno obvestili, lahko pa nas tudi kontaktirate na tel. številki ali po e-pošti RZS.

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks