Dec 11, 2017

Samo Novak med prostovoljci leta

Ko zatajijo državne institucije, nastopijo prostovoljci, je bila ena od misli iz slavnostnega nagovora predsednika Državnega Sveta R Slovenije Mitje Bervarja, s katerim je na slovesnosti ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva (5. december) v dvorani Državnega sveta pozdravil in v nadaljevanju predal plakete Državnega sveta 14 najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem z različnih področij delovanja. Med prejemniki priznanja iz ribiških vrst je bil predsednik RD Bled Samo Novak.

Samo Novak je član ribiške organizacije od leta 1990, volonterski predsednik RD Bled pa od leta 2008. V tem času je RD Bled dosegla pomembne uspehe pri izvajanju naravovarstvenih nalog, posebej pri zaščiti habitatov domorodnih vrst rib pred gradbenimi posegi, kot tudi pri vzrejanju rib (jezerske in potočne postrvi ter lipana in sulca) v lastni ribogojnici. RD Bled je v času kandidatovega predsednikovanja zelo povečala ribiško turistično prepoznavnost Bleda in Save Bohinjke (izgradnja novih prenočitvenih zmogljivosti, posodobitev informiranja tujih ribiških gostov) s prilagajanjem na zahteve domačih in tujih ribiških gostov; prav slednji se zaradi gostoljubnosti blejskih ribičev in varovanih voda radi vračajo. S tem RD Bled pomembno prispeva k prihodku občine. Pod Novakovim vodstvom se je ponovno obudilo delovanje članske in mladinske reprezentance RD Bled v kastingu – suhih ribiških disciplinah.

Samo Novak je že drugi mandat tudi predsednik Častnega odbora etičnega kodeksa RZS, ki obravnava etični odnos ribičev do narave, vodá in rib in aktivno volontersko sodeluje pri usposabljanjih športnikov – ribičev na ravni celotne države.

Posebej močno pa se je v času njegovega vodenja RD okrepila dejavnost varovanja vodá pred krivolovci v sodelovanju s območno policijsko postajo, kjer na leto obravnavajo kar 50 primerov kršitev. Prav primeri sodelovanja ribiških čuvajev RD Bled s policisti so bili kot vzorčni predstavljeni in obravnavani na skupnih posvetih vodstev Policijskih uprav celotne Slovenije z vodstvi ribiško-čuvajskih služb vseh slovenskih ribiških družin.

Samo Novak je obenem tudi član sorodne lovske organizacije, kjer je kot volonter posebej dejaven na področju lovskega upravljanja in varovanja divjadi.

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks