Dec 8, 2017

Prostovoljska častna listina OKS za Bojana Javornika

Olimpijski komite Slovenije je na predlog RZS za priznanje za prostovoljno delo v športnih okoljih našega člana Bojana Javornika nagradil s Prostovoljsko častno listino.

 

Bojan Javornik je od leta 1998 do danes zadolžen za vodenje tekmovalne dejavnosti na ravni RZS. Pod njegovim vodstvom je slovenska ribiško tekmovalna dejavnost kvalitativno in kvantitativno napredovala na celotni ravni, predvsem na področju tekmovalne discipline lov rib s plovcem. Javornik je v tej panogi uvedel nove kategorije tekmovanj: za mlajše člane, članice in veterane. Bil je pobudnik posodabljanja vseh pravilnikov v tekmovalnem ribolovu ter usposabljanja tako strokovnih kadrov (sodniki, delegati) kot tekmovalcev. Je soavtor programa Športni delavec v sladkovodnem ribištvu. Po zaslugi njegovega dobrega vodenja tekmovalne komisije so bili v letu 2016 in 2017 doseženi izjemni uspehi naših ribičev:

  • Jernej Ambrožič, svetovni prvak v lovu rib s plovcem, (Svetovno člansko prvenstvo Plovdiv, Bolgarija),
  • Tim Vertačnik, svetovni mladinski prvak v suhih disciplinah – kasting (Svetovno mladinsko prvenstvo Bratislava, Slovaška),
  • Dušan Stevanović, srebrna medalja v suhih disciplinah – kasting (Svetovno člansko prvenstvo Castillon, Španija),
  • Rok Šparovec, zlata medalja in ekipno 1. mesto (RD Bled) v lovu rib z umetno muho – Donavsko jadranski pokal v lovu rib z umetno muho, Kolašin Črna Gora)

Pri svojem delovanju je poleg tekmovalne vedno poudarjal tudi družabno plat ribiških tekmovanj in bil skupaj z ostalimi somišljeniki pobudnik sodelovanj z ribiškimi tekmovalci iz držav na prostoru Alpe – Donava – Jadran, kjer se je Slovenija izkazala kot dobra gostiteljica uspešnih ribiških tekmovanj.

Vsega naštetega ne bi zmogel tako kakovostno opraviti, če tudi ne bi bil dolgoletni ribiški tekmovalec na državni, regijski in društveni ravni, državni sodnik v tekmovalni disciplini lov rib s plovcem in večkratni vodja državnih reprezentanc različnih kategorij na številnih mednarodnih ribiških tekmovanjih, Mednarodne konfederacije za športni ribolov (Confederation Internationale de la Peche Sportive – CIPS /www.cips-fips.com/) in drugih.

Poleg vodenja tekmovalne komisije RZS Bojan Javornik od leta 1990 uspešno opravlja funkcijo predsednika RD Maribor, od leta 1994 pa še predsednika ZRD Maribor. Za svoje predano delo na področju ribiških tekmovanj kot v slovenskem ribištvu nasploh je leta 2010 prejel priznanje Državnega sveta R Slovenije – Prostovoljec leta, na ribiškem področju pa je nosilec najvišjega priznanja RZS – plakete Ivana Franketa z listino, plakete RZS z listino ter številnih regijskih in društvenih priznanj.

Dr. Miroslav Žaberl,

predsednik RZS

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks