Nov 14, 2017

VABILO NA POSVET – ORGANIZIRANJE IN POSLOVANJE RD ter VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V RD

Spoštovana vodstva RD,

 

v dopisu z dne 24.100. 2017 smo vas obvestili o  izvedbi posveta o organiziranju in poslovanju ribiških družin, ki ga bo vodil t. Franc Polič, član komisije rzs za pravna vprašanja.

 

Glede na odmev naše informacije o izvedbi inšpekcijskega pregleda predstavnika Urada informacijskega pooblaščenca RS o načinu poslovanja RZS s temi podatki, smo se odločili, da bomo obstoječemu posvetu dodali  tematiko Varstvo osebnih podatkov v RD, o kateri bo predaval t. Peter Solar, predsednik komisije RZS za pravna vprašanja.

 

Termin posveta ostaja isti to je četrtek 23. november ob 17.00 uri v prostorih Čebelarskega centra Lukovica. Prosimo vas, da do srede 22.novembra do 14.00 ure potrdite prisotnost vašega predstavnika na posvetu na naslov info.rzs@ribiska-zveza.si.

 

Lep pozdrav in dober prijem.

 

Djordje VUČKOVIČ,                                                                    dr. Miroslav ŽABERL, l.r.,

predsednik komisije RZS                                                               predsednik

za usposabljanja                                                                           Ribiška zveza Slovenije

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks