Jul 13, 2017

Projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin


Sorodna nevladna organizacija, Planinska zveza Slovenije, s katero RZS že dolgo časa zelo dobro sodeluje, je objavila zanimiv razpis za energetsko učinkovite objekte - to je lahko ramnimivo za marsikako od 64 RD po Sloveniji, ki imajo svoj ribiški dom.


"Planinska zveza Slovenije v partnerstvu s Cipro Slovenija izvaja projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin. Glavni namen projekta je izboljšati razumevanje in ozaveščenost o možnostih okoljsko-energetskih izboljšav objektov in njihov pozitivni vpliv na kakovost okolja, v katerem živimo. V okviru projekta, ki traja od marca 2017 do novembra 2017 bo potekalo več različnih aktivnosti, za širšo javnost najbolj zanimiva Dan odprtih vrat. Projekt sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

 

Planinska zveza Slovenije že od leta 2012 izvaja Svetovalno pisarno za planinska društva, ki je osredotočena predvsem na področje čiščenja odpadne vode in urejanja pitne vode v planinskih kočah. Objekti kot so planinske koče, lovske koče, ribiški domovi in podobni objekti ne dobivajo nobenih dodatnih pomoči s strani države za okoljsko in energetsko izboljšavo teh objektov. V veliko primerih imajo lastniki (povečini so to različne vrste prostovoljnih društev) omejene vire finančnih sredstev za okoljske in energetske posodobitve svojih objektov, včasih pa tudi pomanjkanje znanja o možnostih, saj so nekatere energetske rešitve lahko tudi zelo poceni. Zato želimo s projektom omogočiti boljši dostop informacij za lastnike takih objektov in v prihodnosti finančne spodbude tudi za te vrste objektov. Tako imajo možnost lastniki objektov kot so planinske koče, lovski in ribiški domovi in ostali podobni objekti v času projekta pridobiti brezplačno svetovanje na področjih čiščenja odpadne vode, pitne vode, obnovljivih virih energije in energetski prenove stavb.

 

Nekatere planinske koče so v zadnjih letih uspele vzorčno urediti določene segmente okoljskih oz. energetskih investicij, ki pomenijo močno zmanjšanje negativnih vplivov teh objektov na okolje. V sklopu projekta bodo tako potekali Dnevi odprtih vrat, kjer bodo predstavljene uspešne okoljske naložbe v planinskih kočah. Potekali bodo 15. julija in 16. septembra 2017 na Domu na Menini planini, Domžalskem domu na Mali planini in Koči na Planini pri Jezeru.

 

Za lastnike oz. upravljavce objektov kot so planinske koče in objekti ostalih prostovoljnih društev ali zvez bo v okviru projekta septembra 2017 organizirana strokovna ekskurzija na planinsko kočo v Avstriji, kjer si bomo ogledali primer objekta z uspešno izvedenimi okoljsko-energetskimi naložbami.  

Ob koncu projekta bo z lastniki in upravitelji objektov izvedena tudi delavnica z namenom določitve načinov, kako lahko tako zveze kot država pomaga lastnikom teh objektov za izvedbo čim več okoljsko-energetskih izboljšav na njihovih objektih.

 

Projekt poleg lastnikov in upravljavcev objektov nagovarja tudi širšo javnost. Dnevi odprtih vrat tako ne bodo namenjeni zgolj lastnikom in upraviteljem objektov kot so planinske koče, ampak širši javnosti. Saj so določene rešitve podobne tudi v gospodinjstvih ali ostalih objektih. Za širšo javnost bomo pripravili tudi informativno-ozaveščevalne publikacije.

Dodano pozornost bomo namenili tudi mladim, da se spoznajo tako z vplivi objektov kot so planinske koče na naravno okolje kot z možnimi rešitvami, te vplive čim bolj zmanjšajo. Organizirani bodo strokovni izleti za osnovnošolce in mladino na demonstracijske planinske koče.

 

Dušan Prašnikar, PZS"

Plakat Ekosklad

 

 

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks