Jun 29, 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST – ODGOVOR GLEDE STALIŠČA MOP O INSTITUTU VARUHA NARAVE

Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije, Kinološke zveze Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije, Turistične zveze Slovenije in Zveze tabornikov Slovenije, združeni v skupini  nevladnih organizacij za trajnostni razvoj moramo izraziti razočaranje nad negativnim odgovorom Ministrstva za okolje in prostor na našo pobudo ustanovitve institucije varuha narave.

 

Presenečeni smo, da pristojni državni organi, kljub načelni zavezanosti ohranjanja narave, niso prepoznali dodane vrednosti predloga naravovarstvenih organizacij, ki se vsakodnevno srečujemo s problematiko ohranjanja narave pred vse večjimi negativnimi človeškimi dejavniki. Odgovor sam nas napotuje na delovanje obstoječega varuha človekovih pravic in poziva k boljši praksi uveljavljanja obstoječega instituta zastopanja interesov ohranjanja narave. Članice Skupine menimo, da mora v državi obstajati neodvisno telo, ki se ukvarja izključno z varovanjem narave, za kar podaja pravno podlago Ustava RS. Neizpodbitno dejstvo je, da je problematika ohranjanja narave zelo kompleksna in zahteva samostojno obravnavo in je ni moč obravnavati le kot dodatno nalogo že tako zahtevne problematike varovanja človekovih pravic. Glede uveljavljanja boljše prakse zastopanja interesov narave pa lahko le odgovorimo, da je ravno Ministrstvo za okolje tisto, ki je dolžno poskrbeti za to področje a tega ni naredilo v zadostni meri. Kot naravovarstvene organizacije z dolgoletnim delovanjem in poznavanjem kompleksnosti institucionalnih težav pri varovanju okolja, smo se ravno zaradi ne dovolj učinkovitega sistema varovanja narave odločili za pripravo take pobude.

 

Članice Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj bomo zato nadaljevale s predlogomza vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave, instituta, ki je v drugih državah Evrope že poznan in uveljavljen.

 

dr. Miroslav Žaberl

predsednik RZS

Objavil: mag. Igor Miličić

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks