Mar 29, 2017

Nujna seja Odbora za kmetijstvo Državnega zbora RS - zaščita domorodnih vrst rib pred povečanim plenjenjem kormoranov - sporočilo za javnost

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Na današnji nujni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora R Slovenije je bila na točki dnevnega reda obravnavana tematika zaščite domorodnih vrst rib v povezavi s povečanim plenjenjem kormoranov.

 

Seja, na katero smo bili vabljeni vsi deležniki pri tej problematiki, je bila sklicana na tudi podlagi dveh protestnih pisem RZS Vladi R Slovenije, v katerih sta bili izpostavljeni zahteva po takojšnjem ukrepanju države za zaščito rib pred plenjenjem kormoranov in problematika dvojne finančne obremenitve ribiških družin s strani države. Na seji so poslanci komentirali usklajeni predlog Ministrstva za okolje in prostor o dolgoročnem programu za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah v obdobju 2017-2027. Poslanci, ki so se prijavili v razpravo, so izrazili strinjanje o nujnosti po čim prejšnjem ukrepanju za zaščito rib v slovenskih vodah,  seja Odbora pa se je zaključila brez obvezujočih sklepov.

 

Predstavniki Ribiške zveze Slovenije smo veseli, da se je po dolgem času o pereči problematiki, tako za naravno bogastvo Slovenije, kot za slovensko ribištvo, razpravljalo na tako visoki državni ravni. Na RZS bomo tudi v bodoče podpirali vsa prizadevanja za čim hitrejše sprejetje dolgoročne rešitve obeh izpostavljenih problemov.

 

                                                                                                          Dr. Miroslav Žaberl

                                                                                                          predsednik RZSFoto: Aleš Trtnik

Objavil: mag. Igor Miličić

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks