Apr 9, 2014

Pomembno srečanje podpisnic »trajnostne listine«

Zapoge, 9. april 2014
Na sedežu Deželne banke Slovenije so se včeraj srečali predstavniki nevladnih organizacij, podpisnic Dogovora o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Vsebina srečanja:
• Analiza dosedanjega delovanja, stanja in perspektiv pogojev družbenega okolja z zornega kota posamezne podpisnice
• Kako povečati vlogo in vpliv prostovoljstva, nevladnih društvenih organizacij
• Sodelovanje v letu 2014-2015

Vodilni predstavniki Kinološke zveze Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije in Turistične zveze Slovenije (svojo prisotnost so opravičili predstavniki Čebelarske zveze Slovenije) so se strinjali, da sta ohranjena narava in biotska pestrost podlaga za izvajanje njihovih dejavnosti. Človek lahko kakovostno živi samo v kakovostnem naravnem in družbenem okolju. Družbeni trendi pa postavljajo profitni motiv pred človeškega.

Organizacije, ki v svojih vrstah združujejo članstvo na prostovoljni bazi in vsaka na svojem področju delujejo po principih trajnostnega razvoja, skrbijo za varovanje prijaznega odnosa članov do narave z namenom ohranitve ekosistema, že leta 2011 pa so se s podpisom zavezale k usklajenemu varovanju narave in krepitvi načel trajnostnih principov razvoja, saj se zavedajo, da s složnim delovanjem lahko dosežejo boljše rezultate.

Na včerajšnjem srečanju so se predstavniki zvez ob sodelovanju CNVOS na pobudo Kinološke zveze Slovenije zavezali k nadaljnjemu sodelovanju v razpravah za ohranitev biotske raznovrstnosti, k sodelovanju pri pripravah predlogov za izboljšanje in nastajanje nove zakonodaje, k vzdrževanju stikov in prizadevanju za oblikovanje sorodnih stališč glede trajnostnega razvoja in ohranjanja biotske raznovrstnosti, k organizaciji skupnih nastopov v javnosti, k usklajeni komunikaciji z javnostmi, predvsem pa k medsebojni podpori ter medsebojnem obveščanju svojih članov o skupnem delovanju vseh podpisnic tega dogovora. Prisotni so se dotaknili tudi pomembne tematike finančnega poslovanja in vprašanja boljših pogojev za vključevanje prostovoljcev, podali pa so tudi konkretno pobudo po vzpostavitvi »semaforja« za spremljanje kršitev določil Zakona o prostovoljstvu. Strinjali so se, da je potrebno ustvariti primerno okolje za delovanje nevladnega sektorja in se zavezali, da bodo s sodelovalnim odnosom delovali v smeri aktivnejšega dialoga z državo.

 


Skupinska fotografija udeležencev in gostiteljev srečanja

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks