Sep 30, 2013

Informacija o pristopu RZS h kampanjama Spremenimo minus v plus ter Ohranimo Sočo.

Dne 25.9.2013 je Upravni odbor RZS na predlog Komisije za naravovarstvo in ekologijo na svoji redni seji sprejel sklep o pridružitvi kampanjama Spremenimo minus v plus ter Ohranimo Sočo. RZS ima v osnovi svojega delovanja napisano naravovarstveno dejavnost, zato je njen UO mnenja, da je priključitev pobudam za ohranjanje narave in posebej ohranjanjem voda, umestna in potrebna. Spremeni
Objavil: Strokovna služba RZS
več
Sep 23, 2013

Imenovanjue skupnega predstavnika v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je pozvalo Center nevladnih organizacij, da izvede kandidacijski postopek za imenovanje treh predstavnikov nevladnih organizacij, ki imajo na podlagi zakona o varstvu okolja  pridobljen status delovanja v javnem interesu, v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja . Dne 17.9. 2013  je bil v svet imenovan skupni predstavnik RZS in LZS Srečko Žerja
Objavil: Strokovna služba RZS
več
Jun 24, 2013

PRAVILNIK o organizaciji dela, delovnih razmerjih in plačah delavcev strokovne službe

Na podlagi 17. in 32. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije, je skupščina Ribiške zveze Slovenije na zasedanju dne 31.05 2013 sprejela PRAVILNIK o organizaciji dela, delovnih razmerjih in plačah delavcev strokovne službe s prilogo 1: Sistemizacija - opisi delovnih mest in prilogo 2: ocenjevalni list
Objavil: Strokovna služba RZS
več
Feb 26, 2013

Programa upravljanja rib v celinskih vodah 2010 - 2021 - odgovor ministrstva na pripombe RZS

Skladno s pripombami na osnutek Programa upravljanja rib v celinskih vodah 2010 - 2021, ki jih je v zakonitem roku Ministstvu za kmetijstvo in okolje posredovala RZS, ji je ministrstvo 30.1.2013 poslalo svoj odgovor, iz katerega je razvidno, katere pripombe bo pri izdelavi programa upoštevalo in katere ne. Najdete ga tukaj.    
Objavil: Strokovna služba RZS
več
Jan 14, 2013

Pripombe na osnutek Programa upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje 2010-2021

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je na svoji spletni strani 16.11.2012 objavilo Osnutek Programa upravljanja rib v celinskih vodah RS  za obdobje 2010-2021 ter povabilo zainteresirano javnost, da mu svoje pripombe in predloge posreduje do 31.12.2012. Ribiška zveza Slovenije je svoje pripombe in predloge  posredovala MOK v predpisanem roku. Z vsebino dokumenta se lahko seznanite
Objavil: Igor Holy
več
Jan 2, 2013

Odločba za poseg v populacijo velikega kormorana

Odločba Agencije Republike Slovenije za okolje št. 25601-110/2012- 18 z dne 29.11.2012 za poseg v populacijo velikega kormorana je postala pravnomočna v soboto, 22.12.2012. Na navedenih območjih in po predpisanem postopku je dovoljeno vznemirjanje velikega kormorana z uporabo plašilnih sredstev in odvzem iz narave. Vlogi RZS je bilo ugodeno le v manjšem delu, oziroma v obsegu iz pret
Objavil: Peter Solar
več

<< <  Stran 30 od 31  > >>

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks