PS

Mar 27, 2019

Gibanje migrantov po gozdovih in loviščih- opozorilo in zaprosilo za pomoč

Izviren dokument najdete tukaj
Objavil: Igor Holy
več
Mar 22, 2019

22. marec - Svetovni dan voda

Svetovni dan voda, ki ga na predlog Združenih narodov praznujemo vsakega 22. marca je namenjen ozaveščanju ljudi o pomenu voda in omejenosti vodnih virov. Pri tem se največkrat spomnimo na vpliv onesnaževanja na vodotoke in vpliva le tega predvsem na vire pitne vode. Vseeno pa ne gre pozabiti na pomen kakovosti habitatov domorodnih ribjih vrst, ki so tudi pomemben indikator ohranjenosti posameznega vodnega telesa in njegove kvalitete. Najrazličnejše regulacije, zajezitve rek brez možnosti prehoda za žive organizme so nekdaj ustrezne habitate močno prizadeli. Zato se v zadnjem času organizirani sladkovodni ribiči borimo predvsem za ohranjanje ustreznega okolja za ribji živelj in s tem ohranitev populacij domorodnih rib. Ob Svetovnem dnevu voda si zato želimo predvsem večjo stopnjo izvajanja sonaravnih posegov v vodotoke, kjer so ti nujno potrebni, deregulacije in naturalizacije prizadetih voda z večjo mero vključenosti ribiških organizacij v njihovo načrtovanje in izvedbo z končnim namenom, da ribam vrnemo njihovo domovanje. Ribiška zveza Slovenije
Objavil: mag. Igor Miličić, sekretar, strokovna služba RZS
več
Mar 13, 2019

SKLIC 2. SEJE SKUPŠČINE RZS V MANDATU 2017–2022

Na podlagi 19. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije je upravni odbor RZS na seji dne 12. marca 2019, sprejel sklep o sklicu skupščine RZS, ki bo v četrtek, 28. marca t.l. , z začetkom ob 17.00 uri v prostorih Območne obrtne zbornice Vič na Tržaški cesti 207 v Ljubljani.   Za sejo skupščine UO RZS predlaga naslednji dnevni red:   Izvolitev delovnega pre
Objavil: Igor Holy
več
Mar 7, 2019

Obvestiilo: cenik intervencijskih izlovov RZS

Ministrstvo za okolje in prostor Dunajska cesta 47 1000 Ljubljana    2015/59 – IM   07.03.2019 VELJAVNOST CENIKA STORITEV INTERVENCIJSKIH IZLOVOV RZS   S povečanim obsegom vodnogospodarskih del na različnih vodotokih po Sloveniji in posledičnimi zahtevami izvajalcev po intervenci
Objavil: Igor Holy
več
Dec 10, 2018

Slovenski ribiči so glavni varuhi naših voda

Povezava na posnetek
Objavil: Igor Holy
več
Dec 6, 2018

Izjava za javnost - razlikovanje RZS in ZZRS

Dne 4.12. 2018,smo preko sredstev javnega obveščanja zasledili novico, da so se v Zavodu za ribištvo Slovenije izvajale kriminalistične preiskave zaradi suma denarnega oškodovanja Zavoda in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zaradi pogostega zamenjevanja obeh organizacij poudarjamo, da je Ribiška zveza Slovenije (RZS) krovna organizacija vseh 64 ribiških družin, ter da ne njeno vodstvo, člani njenih delovnih teles ali njeni zaposleni niso v preiskavi zaradi očitanih kaznivih dejanj. RZS je nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu z naslednjimi prednostnimi nalogami: ohranjanje narave in ribjih populacij, varstvo naravne in kulturne dediščine s področja sladkovodnega ribištva ter ohranjanje in nadaljevanje ribiške tradicije na Slovenskem. RZS je torej društvo oziroma zveza društev, ki se v organizacijskem in vsebinskem smislu razlikuje od Zavoda za ribištvo Slovenije, ki na podlagi Zakona o sladkovodnem ribištvu kot javni zavod opravlja naloge javne službe in izvaja ribiško upravljanje v večini vod posebnega pomena, njegova ustanoviteljica pa je Vlada R Slovenije in se financira tudi iz proračunskih sredstev. Dr. Miroslav ŽABERL l.r. predsednik RZS
Objavil: mag. Igor Miličić, sekretar, strokovna služba RZS
več

<< <  Stran 2 od 20  > >>

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks